Blogzoeker heeft als doel om Nederlandstalige bloggers uit Nederland en België te verzamelen en categoriseren. Het idee is, om het zoeken naar een blog over een bepaald onderwerp makkelijker te maken.  

Alle bloggers die vermeld staan op deze blog zijn ook op twitter te vinden. 
Via twitter maken ze reclame voor zichzelf!
Help Blogzoeker en geef tweetende bloggers aan ons door via vindelkaarsblog[at]gmail.com. Blogzoeker volgt hen en wanneer ze terugvolgen worden ze toegevoegd aan één van de categoriën.

De thumbnail van je profielfoto bij twitter, je naam en een verwijzing naar je webblog komen in de categorie te staan waar jouw blog het beste in past.  


Beste bloggers die inmiddels zijn toegevoegd aan een categorie: laat het ons altijd weten als er iets niet klopt! Dat geeft ons de mogelijkheid om dit aan te kunnen aanpassen.

N.B.
Blogzoeker is gestart op 27 september 2012.
Alle content op de beschreven blogs, naamstellingen enz. zijn en blijven eigendom van de blogeigenaren en valt dan ook onder hun eigen verantwoordelijkheid. 
Blogs met een pornografisch, seksueel, racistisch en/of geweldadig karakter worden niet in de categorieën opgenomen. Ditzelfde geldt voor blogs met als doel 'geld online te verdienen'. Ook webwinkels of winkels die in het 'blogconcept' zijn gemaakt met uitsluitend verkoop als doel, worden niet geplaatst.